TRUNG TÂM KHẢO THÍ
TTKT chỉ giải quyết những khiếu nại về điểm trong vòng 30 ngày kể từ ngày công bố bảng điểm.
 

TIN TỨC LIÊN QUAN

Liên hệ tư vấn