TRUNG TÂM ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNGTTKT chỉ giải quyết những khiếu nại về điểm trong vòng 30 ngày kể từ ngày công bố bảng điểm.

 

Liên hệ tư vấn