TRUNG TÂM ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG


  Thông báo.

Do ngày 28/12/2018 nhà trường tổ chức tất niên bên cơ sở Hoàng Hoa Thám nên Trung tâm Đảm bảo Chất lượng sẽ đổi phòng thi môn Writing 2 như sau:

  - Nhóm 01 Tổ 001,002 sẽ đổi từ phòng E2.1 về phòng AI.2.
  - Nhóm 02 Tổ 001,002 sẽ đổi từ phòng E2.2 về phòng AI.3.
 

Tuyển sinh đại học chính quy

Tuyển sinh thạc sĩ

Nghiệp vụ sư phạm khóa 2

CHỨC NĂNG WEBSITE

Liên hệ tư vấn