TRUNG TÂM KHẢO THÍTTKT chỉ giải quyết khiếu nại về điểm trong vòng 30 ngày kể từ ngày công bố điểm.
 

Liên hệ tư vấn