Phòng Đảm bảo chất lượng và Khảo thí | Trường Đại học Bình Dương

Địa chỉ: 504 Đại lộ Bình Dương, Phường Hiệp Thành, Tp. Thủ Dầu Một, Bình Dương Điện thoại: 0274 3 837 103
Hotline: 0274 3837102
Website: ttkt.bdu.edu.vn
Email: ttkt@bdu.edu.vn